Tarım İşletmeciliği II

tarafından
296
Tarım İşletmeciliği II

Tarım işletmeciliği, çevre koşulları ve tarımın uygulamalı bilim dallarının öğrettikleri bilgilerin belirli bir amaçla ekonomik bir birim olan işletmede nasıl uygulanacağını, işletmeyi yönetmeyi, en uygun masrafla en fazla geliri elde etme yollarını araştıran ve öğreten bir bilim dalıdır. İşletmenin sahip olduğu üretim kaynaklarını en iyi bir şekilde değerlendirme yollarını gösterir. Bir çok yazar, işletmeciliği karar alma ilmi olarak tanımlarlar.

İşletmecilik, saptanan amaçlara ulaşmak üzere akılcı yolu, bilimsel yöntemleri kullanarak işletmede üretimi planlama, organize etme, yürütme, kontrol ve değerlendirme yollarını inceleyen ve öğreten bir bilim dalıdır.

İşletme; toprak, bitki, bina, toprak ıslahının oluşturduğu arazi varlıkları; makina ve hayvan varlığının oluşturduğu işletme varlıkları; kasa mevcudu ile alacakların meydana getirdiği döner işletme sermayesinden oluşan ekonomik bir birim olarak tanımlanabilir. Tarım işletmesi pasif bir durumdadır. Her ülkenin çevre ve iklim özellikleriyle nüfus ve ekonomik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Ekonomik koşullara göre değişik görünüm gösterirler. Kimi ülkelerde çok büyük, kimi ülkelerde de küçük ölçekli tarım işletmeleri vardır.

Tarım işletmesi, sabit ve döner işletme sermayelerinin oluşturduğu pasif bir görünümdedir. Bu işletmeyi en iyi şekilde değerlendiren, en verimli sonuçlar elde edebilmek için karar alan kişi işletmeci olarak tanımlanabilir. İşletmeci işletmenin sahibi, kar ve zarar risklerini üstlenen kişidir. Karar almanın yanında planlayıcı, koordine edici, bütçe analizleri yapıcı, sonuçları değerlendirip yorumlayıcı, sorun çözücü ve bu işleri sürekli ve kesiksiz olarak yapan kişidir. İşletmesinin girdi satın alma ve ürünlerini pazarlama faaliyetlerini yapar.

Yönetici ise işletmecinin aldığı kararları uygulayan ve işletmeyi yöneten idareci kişidir. Daha çok sürekli olan, rutin olarak nitelendirilebilecek işlerin yerine getirilmesinde görev alır. İşletmenin günlük faaliyetlerin yürütülmesini gerçekleştirir.