Modern Tarım

tarafından
3637
Modern Tarım

Milyonlarca hektarlık kara ve su alanlarının mevcut olduğu bir kürede, küreselleşen güçlü bir sistem mevcuttur. Dünyamızı etkisi altına alan bu sistem, ciddi değişimler meydana getirmiş durumdadır. Her geçen gün küreselleşmenin etkisini daha da çok gördüğümüz ve etkisi altına girdiğimiz apaçık ortadadır. Milyarlarca insanın ve diğer canlıların hayatına hükmeden yıkıcı ve yapıcı küresel sistemler, insanoğlunun yaşam ve beslenme alanlarını büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır. Küreselleşmenin dünya üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Küreselleşmenin etkisiyle; teknolojik yenilikler sayesinde, insanlar dünyanın bir ucundan diğer ucuna birkaç saatle varması, istediği an binlerce km uzaklıktaki biriyle iletişime geçmesi, evinde oturarak teknolojik cihazlarla işlerini birkaç dakikayla çözmesi ve modern yöntemlerle laboratuvar ortamlarında biyolojik varlıkların çoğaltılması vb. durumlar insan hayatını rahat bir hale getirmiştir. Küreselleşme ve gelişen teknolojiyle bu olumlu durumlar olsa da, bir çok olumsuzluk dünyamızı yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Mevcut küreselleşme ve gelişen teknolojiyle; iklim değişikliklerinin başlaması, su kaynaklarının azalması, çölleşme ve kuraklığın yaşanması, nüfusun giderek çoğalması, verimli tarım alanlarının yok edilmesi, kimyasal ilaç ve gübrelerin çevreye zarar vermesi, rekabet ortamının büyük savaşlara yol açması ve kırdan kente göçün artması söz konusudur. Gün geçtikçe dünyada yaşanan bu tehlikeler; insan ve canlıların yaşamlarında büyük değişiklikler yaparak,  insanların beslenme ve gıda ihtiyacını karşılayan tarımsal üretim ve verimleri de azaltarak, insanları (tüm canlılar) büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştır.

Nüfusun çoğalması, kişi başına düşen tarım alanlarının azalması, kırsal kalkınmaya yeterli önemin verilmemesi, güvenilir ve sağlıklı gıda ihtiyacının daha da zor hale gelmesi, dünyada lif ihtiyaçlarının artması ve doğal kaynaklarda (su, enerji, toprak vb.) azalmanın görülmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri büyük bir paniğe sürüklemiştir. Yaşanan bu tehlikeler ve olumsuzlukların azaltılması için gelişmiş ülkeler, teknolojik ve dijital araçlarla, doğal kaynakları etkin kullanılarak gelişmiş yöntemlerle tarım yapması, modern (gelişmiş) tarımı başlatmıştır. 21. yy’da; geleneksel tarım yöntemlerinin eskiye oranla artık önemini yitirmesi, tarımsal alanlarda üretim ve verimin azalarak artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanamaz hale gelmesi, modern tarımı bu tehlikelere karşı daha da sürdürülebilir kılmıştır. Gelişmiş tarım sayesinde, milyarlarca insanın gıda ve besin ihtiyaçları daha kolay ulaşılabilir hale gelip insanların beslenme sorunlarına büyük çözümler getirilmiştir. Modern tarım, hızlı nüfus artışına daha fazla üretim elde etmek için bir zorunluluk haline gelmiştir. Her ne kadar modern tarım yöntemleri sayesinde gıda ve beslenme ihtiyaçları giderilip bitkisel ve hayvansal üretim alanında yüksek verimler alınsa bile, ürün kalitesi düşmekte ve ürünler doğallığını yitirmektedir. Teknolojik ve modern yöntemler kullanılarak, en çok modern tarım yapan ülkeler: Almanya, İsrail, İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya vb. ülkelerdir.

 

İlkel ve modern tarım yöntemleri: Modern (Intansif) tarım yöntemi, İlkel (Ekstansif) tarım yöntemi, Nadas tarım yöntemi ve Plantasyon tarım yöntemlerinden oluşmaktadır. Modern tarımda, gelişmiş teknoloji sayesinde birim alanında alınan verim daha yüksektir. Nadas tarım yöntemi, verimi en düşük tarım yöntemlerindendir. Plantasyon tarım yöntemi ise; Tropikal iklim kuşağının mevcut olduğu yerlerde; ticari amaçlı, geniş bölgelerde,birkaç (muz, çay kauçuk kahve) farklı ürün yetiştirmeye dayalı yöntemdir.

“21 yy. modern dünyasında; kanser ve ölüm oranlarının artması, salgın hastalıklarının çoğalması ve sağlık sorunlarının neredeyse herkeste görülmesi bir tesadüf müdür yoksa gıda ve beslenme kaynaklarının modern teknolojilerle yapay yollarla elde edilmesi midir”?