Tarım İşletmeciliği I

tarafından
300
Tarım İşletmeciliği I

İnsanlar çok uzun yıllardan beri, tarımsal üretim yapmaktadırlar. Anadolu insanımızda sekiz bin yıl öncesine uzanan, tarihi süreç içinde tarımsal üretimi gerçekleştirmektedir. Tarımsal etkinlikler, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve nüfusun çeşitli gereksinmelerini karşılamak için yapılır.

Bir ülkenin ekonomideki ana sorunları aşağıdaki başlıklar halinde özetlenebilir:

– Hangi ürünler ne miktarda üretilmelidir?

– Ürünler hangi yöntem ve teknolojiyle üretilmelidir?

– Ürünler kimlere yönelik üretilmelidir (Bölüşüm Sorunu)?

– Üretim kaynaklarının tam kullanılması.

Bu temel sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin yapıldığı yer işletmelerdir. Tarım sektöründe üretim, tarım işletmelerinde gerçekleştirilir. Üretim kaynaklarının kullanımı ve üretime tahsisi, işletme düzeyinde olur. Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, bilinçli üreticiler (çiftçiler – işletmeciler) tarafından gerçekleştirilirse, ekonomiye katkı artar. Ülke nüfusunun refah düzeyi, yaşam düzeyi olumlu yönde etkilenir.

Kırsal alanda yaşamını sürdüren ve tarımla uğraşan kişiler, genellikle aşağıda sunulan sorularla karşı karşıyadır. Bu sorulara yanıt bulabilmek için çalışmalarını sürdürürler. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

-Hangi bitkisel ürünleri yetiştirmeli? Bitkisel üretim desenini nasıl oluşturmalı?

-Hayvancılık üretim dalları ne olmalı, bunların hayvan sayıları kaç olmalıdır?

-Tarım işletmesinin kaynaklarını (işgücü, makina, toprak, para vb.) üretim dalları arasında nasıl dağıtmalı?

-Üretim dallarında uygulayacağımız en iyi üretim tekniği nasıl olmalı? Hangi teknolojiye yer vererek en başarılı ve uygun sonuca ulaşmalı?

-Her bir üretim dalının büyüklüğü ayrı ayrı belirlenirken, işletme bir bütün olarak ele alındığında, işletme büyüklüğü, cesameti ne olmalıdır?

– İşgücü ve makina kullanım düzeyi nasıl düzenlenmelidir? İşletme olanaklarına uygunluk durumu nasıldır?

-İşletmenin binaları üretime cevap verebilecek niteliktemidir? Yeni binalara gereksinim varmıdır ve binalar tam kapasite ile kullanılmaktamıdır?

-Münavebe planı nasıl olmalıdır? Toprak muhafaza sorunları dikkate alınmışmıdır?

-Üretim dallarından elde edilecek ürünlerin pazarlama koşulları ve satış zamanlaması ne olacaktır?

Yukarıda belli başlıları belirtilen tüm bu sorunlar, çözüm ve yanıt isteyen konulardır. Tarım işletmecisi bunları en iyi bir şekilde belirlemelidir. Özellikle teknolojik gelişmeler, çiftçileri pek çok yenilikle karşı karşıya getirmektedir. Hibrit tohumlar, tarımsal mekanizasyondaki hızlı gelişmeler, yapay gübrelerdeki bir çok çeşitler, piyasaya yeni yeni sürülen mücadele ilaçları, pazarlama koşullarındaki hızlı piyasa hareketleri çiftçilerimizi çok çeşitli konularda karar almaya zorlamaktadır.